Rozstrzygnięcie konkursu II naboru wniosków do IX edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

Date of publication:
Średni czas czytania 0 minutes
print

Do Programu wpłynęło 76 wniosków.

Przyznano dotacje na realizację 42 zadań, które otrzymały najwyższą ilość punktów tj. od 87, 75 do 98, 75.

23 wnioski uzyskały punktację poniżej wymaganego progu – 87, 75 pkt.

Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 11 wniosków.