Kultura – Interwencje 2018 – wyniki drugiego naboru

Date of publication: 28.06.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że drugi nabór do programu Kultura – Interwencje 2018 został rozstrzygnięty. Złożono aż 610 wniosków! Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 72 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 3 milionów na realizację zadań.

Celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Zgodnie z § 9 ust. 16 regulaminu Programu minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 75 punktów.

Z powodu wyczerpania środków kolejne nabory do programu zostały odwołane.

Beneficjentów II naboru do programu Kultura – Interwencje 2018 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach. W razie pytań, prosimy o kontakt w godzinach 10.0014.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl