Nabór do programu Kultura – Interwencje 2015 został rozstrzygnięty!

Date of publication: 03.06.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2015), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 1706 wniosków!

Wyłoniono 201 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2015 prosimy o kontakt:

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl

Małgorzata Kieza, telefon: +48 22 21 00 110, e-mail: mkieza@nck.pl  

Arkadiusz Cichy, telefon: +48 22 21 00 178, e-mail: acichy@nck.pl