Nabór do Bardzo Młodej Kultury 2019-2021 rozstrzygnięty!

Date of publication: 29.04.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że nabór do programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 został rozstrzygnięty.

Do programu wpłynęło 18 wniosków, obejmujących złożone zadanie: pełnienie w programie funkcji Operatora wojewódzkiego, który zbuduje zwartą ofertę edukacyjną, będzie działał na rzecz zintegrowania lokalnych podmiotów sfery edukacji, w jej wymiarze formalnym i nie-, będzie koordynował działania z zakresu edukacji kulturowej oraz prowadził działalność informacyjną i popularyzującą w skali regionu.

W wyniku naboru wyłoniono 16 beneficjentów – po jednym w każdym województwie – którzy pełnić będą funkcję Operatorów wojewódzkich programu przez najbliższe 3 lata. Pomiędzy Operatorów rozdysponowana została kwota dofinansowania po 2 mln złotych w każdym roku realizacji programu.

W załączniku publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu) oraz wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie (podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania).

Ze względu na budżet programu oraz wyłonienie 16 Operatorów, zgodnie z § 9 ust. 17 regulaminu programu minimalna ocena uprawniająca do otrzymania dofinansowania została podniesiona do 78,5 punktów.

Beneficjentom programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 serdecznie gratulujemy! Wkrótce poinformujemy Państwa mailowo o dalszych działaniach.


W razie pytań, prosimy o kontakt w godzinach 10.0014.00:
Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski(at)nck.pl