Nowy raport! Diagnoza wojewódzka w ramach Bardzo Młodej Kultury na 2021 rok

Date of publication: 02.02.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

Dokument zawiera wytyczne i rekomendacje dla regionalnych Operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w zakresie realizacji i podsumowania diagnozy w 2021 r. Jednym z zaleceń ewaluacji ex-ante Programu było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań dzieci oraz młodzieży związanych z szeroko rozumianą sferą kultury.

Kluczowym elementem i etapem badania było rozpoznanie partycypacji dzieci i młodzieży w kulturze, co miało umożliwić zrozumienie, co jest dla nich ważne i znaczące w polu kultury. Uzyskane wyniki miały pokazać specyfikę i różnorodność światów kulturowych, w obrębie których funkcjonują dziś dzieci i młodzież.

Diagnoza miała również pomóc w odpowiedzi na pytanie, gdzie może być miejsce dla inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach BMK w obrębie tych światów oraz zaakcentować cechy projektów ważne z perspektywy dzieci i młodzieży.