Programy dotacyjne MKiDN na 2021 rok ogłoszone!

Date of publication: 29.10.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił programy na rok 2021.

Narodowe Centrum Kultury prowadzi trzy z nich. Są to: Infrastruktura domów kultury, Kultura dostępna i Edukacja kulturalna.

Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Program Kultura dostępna wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej.

Program Edukacja kulturalna wspiera zadania z zakresu edukacji kulturalnej, ważne dla rozwoju kapitału społecznego. Wsparcie finansowe kierowane będzie do projektów, obejmujących działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne.

Nabór do programów trwa do 30 listopada 2020 roku.