Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego działania nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. NCK w ramach Programu koordynuje konkurs dotacyjny pt. BLISKO.

Search form as part of: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0