NPRCz 2.0: prawie 79 mln zł dla 47 bibliotek

Date of publication: 24.05.2022
Średni czas czytania 7 minutes
print

47 bibliotek publicznych otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę prawie 79 milionów złotych w ramach II naboru wniosków do priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Przyznane środki – w wysokości od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. zł – pozwolą na realizację projektów obejmujących zakup nowoczesnego wyposażenia, adaptację lub modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego, budowę nowych oraz przebudowę lub remont już istniejących placówek.

- Łącznie ze środkami samorządowymi budżet Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-25 wynosi 1 miliard 100 tys. zł. Istotnym elementem programu jest finansowanie budowy, rozbudowy, jak również remontów gminnych bibliotek. Nową bibliotekę budujemy tutaj w Milanówku, ale tego rodzaju inwestycje w tym roku zostaną zrealizowane na terenie całej Polski - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas konferencji prasowej poświęconej rozstrzygnięciu konkursu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, która odbyła się 23 maja 2022 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Milanówku.

- W poprzednim okresie udało się nam zrealizować ponad 200 inwestycji, co umożliwiło bibliotekom wejście w XXI wiek. W obecnym okresie finansowania, czyli w kolejnych pięciu latach, które obejmuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, przeznaczymy na realizację inwestycji bibliotecznych prawie 300 mln zł. Tu, w Milanówku budujemy nową bibliotekę, ale takich inwestycji w całej Polsce będzie w tym roku 47 – zwrócił uwagę minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński.

Wicepremier podkreślił, że w realizacji programu ważną rolę odgrywa współpraca z samorządami, która polega na wzajemnej inspiracji. Zaznaczył, że wspólna budowa infrastruktury bibliotecznej jest niezwykle potrzebna.

- Bardzo się cieszymy, że państwo polskie jest obecne przy realizacji tego typu inwestycji. Jestem przekonany, że w kolejnych pięciu latach ich liczba wzrośnie. (…). Warto przypomnieć, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje cztery obszary wsparcia. Wśród nich znajduje się także zakup nowości czytelniczych – zwrócił uwagę szef resortu kultury.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Program „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – wieloletniego programu rządowego na lata 2021-2025, w ramach którego realizowane są różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

W bieżącej edycji w procedurze konkursowej złożonych zostało ponad 100 wniosków. Łączna wartość oczekiwanego wsparcia wyniosła ponad 150 mln złotych. Dotacje uzyskało 47 placówek. Dzięki temu możliwa będzie m.in. budowa biblioteki w Orzeszu, Henrykowie, Redzie, Buku i Świerklańcu, modernizacja zabytkowej siedziby Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej, a także budowa biblioteki w Milanówku. Dofinansowania, zgodnie z regulaminem, zostały przyznane w kwotach od 500 tys. zł do 2 mln 250 tys. złotych. Pozostałą część, wynoszącą minimum 30% inwestycji, zapewnia samorząd. W ramach programu realizowanych jest już 30 zadań, które otrzymały wsparcie na ponad 43 mln w zeszłorocznym pierwszym naborze.

Spośród beneficjentów w bieżącej procedurze konkursowej aż 20 bibliotek otrzymało dodatkowe punkty za zabytkowy charakter obiektu (w tym 14 budynków zabytkowych oraz 6 budynków znajdujących się w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub strefie objętej ochroną konserwatorską lub na terenie parku krajobrazowego). To efekt zmian wprowadzonych do NPRCz 2.0, które poszerzyły i zróżnicowały kategorie wnioskodawców uprawnionych do uzyskania dodatkowych punktów za zabytkowy charakter obiektu.

Poprzednia edycja programu, „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”, objęła działania prowadzone łącznie w 220 obiektach bibliotecznych. W placówkach będących jej beneficjentami zanotowano ponad 9-procentowy wzrost liczby użytkowników.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 - „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025 to największy i jeden z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach NPRCZ 2.0 ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych, 
  • Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” stanowi element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i jest drugą edycją tego programu, o dużo większym budżecie. W poprzedniej edycji, w latach 2016-2020, na dofinansowania przeznaczono 170 000 000 zł – obecnie budżet wynosi 228 500 000 zł. Ponadto podniesiony został próg minimalnego i maksymalnego dofinansowania.

Za koordynację priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” odpowiada Instytut Książki. To kontynuacja i rozwinięcie dwóch priorytetów realizowanych w latach 2011-2015: Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz Priorytetu 2 NPRCz - „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”.

Celem priorytetu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez:

  • dostosowanie infrastruktury gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów;
  • stworzenie warunków do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym szczególnie dążenie do wzrostu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększenie atrakcyjności usług bibliotecznych poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

W ramach priorytetu można się ubiegać dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji obiektu bibliotecznego wraz z jego wyposażeniem. 

Więcej informacji o programie "Infrastruktura bibliotek" na stronie Instytutu Książki link