Znamy wyniki odwołań w programie Infrastruktura Domów Kultury

Date of publication: 11.04.2022
Średni czas czytania 1 minute
print

W programie Infrastruktura domów kultury 2022 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o przyznaniu 91 beneficjentom środków na łączną kwotę ponad 13 mln zł.

Oznacza to zwiększenie tegorocznego budżetu programu o ponad 11 mln zł. Łącznie wsparcie na kwotę 21 mln zł otrzyma 165 beneficjentów programu, wśród nich 4 kontynuujących realizację przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2020-2021, dofinansowanych w trybie wieloletnim.

Wyniki odwołań zostały publikowane na stronie MKiDN:

Sprawdź wyniki (www.gov.pl)

O programie

Strategicznym celem programu rządowego Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków lokalowych i technicznych domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki dla celów prowadzonej przez nie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury.

Program obejmuje m.in.: prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych dla realizacji zadań statutowych samorządowych instytucji kultury.

Program Infrastruktura domów kultury jest zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury.