Ogłoszono wyniki odwołań w programie Infrastruktura Domów Kultury

Date of publication: 30.04.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

W programie Infrastruktura domów kultury 2021 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zdecydował o przyznaniu 90 beneficjentom środków na łączną kwotę 10 mln zł.  

Oznacza to niemal podwojenie pierwotnego budżetu programu i zwiększenie go do kwoty ponad 19 mln zł. Łącznie wsparcie w ramach programu Infrastruktura domów kultury otrzyma 150 beneficjentów.  

Wyniki odwołań zostały publikowane na stronie MKDNiS w czwartek, 29 kwietnia:

Sprawdź wyniki na www.gov.pl

Dofinansowanie w ramach tegorocznych rozstrzygnięć programu Infrastruktura domów kultury dla przedsięwzięć i inwestycji realizowanych w 2021 r. przez poszczególnych beneficjentów wyniosło od 20 do 460 tys. zł. Dotacje przeznaczone są na rozbudowę infrastruktury domów kultury. Ponad 19 mln złotych to ogromny zastrzyk finansowy, pozwalający na  modernizację obiektów samorządowych instytucji kultury oraz zakup środków technicznych umożliwiających unowocześnienie podejmowanych przez nie działań.

O programie

Strategicznym celem programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pn. Infrastruktura domów kultury jest zapewnienie optymalnych warunków lokalowych i technicznych domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki dla celów prowadzonej przez nie działalności w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury.

Program obejmuje m.in.: prace budowlane, opracowywanie dokumentacji technicznej czy zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych dla realizacji zadań statutowych samorządowych instytucji kultury.

Program Infrastruktura domów kultury jest zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury.