NPRCz 2.0: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej – nabór wniosków

Date of publication: 09.12.2021
Średni czas czytania 1 minute
print

Biblioteka Narodowa ogłasza nabór wniosków dla Kierunku interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

Kto może ubiegać się o przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek (ZSZZB)?

  • duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju;
  • wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Termin składania wniosków: do 14 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.bn.org.pl