Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji programu Kultura dostępna

Date of publication: 12.04.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotra Glińskiego dofinansowanie w łącznej kwocie 5 000 000 złotych otrzyma za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury 109 beneficjentów, wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach programu Kultura dostępna. Średnie jednostkowe dofinansowanie w tegorocznej edycji programu kształtuje się na poziomie ponad 45 tys. zł.

Fot. KamranAydinov - pl.freepik.com

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło nabór do tegorocznej edycji programu Kultura dostępna, zarządzanego przez NCK. Na stronie resortu zostały opublikowane informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

Zgodnie z regulaminem środki przeznaczone są na:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie online;
  • działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

Wyniki naboru

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 17 kwietnia 2021 r.