Znamy beneficjentów tegorocznej edycji programu Edukacja kulturalna

Date of publication: 29.03.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dofinansowanie w łącznej kwocie 10 318 000 złotych otrzyma za pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury 160 beneficjentów, wyłonionych w procedurze konkursowej w ramach programu Edukacja Kulturalna. Średnie jednostkowe dofinansowanie wyniosło ponad 64 tys. zł.

Fot. Photo by Steve Johnson from Pexels

Edukacja Kulturalna to program Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zarządzany przez NCK, którego środki przeznaczone są na realizację projektów i przedsięwzięć:

  • wykorzystujących różne formy ekspresji, rozwijających kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądów i festiwali amatorskich oraz zadań o charakterze integracyjnym, opartych na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych;
  • opartych na współpracy z przedszkolami i szkołami, wspomagających realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie nauczania przedmiotów artystycznych;
  • podnoszących kwalifikacje kadr kultury i nauczycieli, rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności;
  • jak również na tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej skierowanych do osób dorosłych, w szczególności wykorzystujących formułę tzw. „uniwersytetów ludowych”.

Na stronie resortu zostały opublikowane szczegółowe informacje dotyczące rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach programu.

Wyniki naboru

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt., przysługuje prawo złożenia odwołania do 4 kwienia 2021 r.