Biblioteka Narodowa uruchomiła nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych w roku 2021 ze środków NPRCz 2.0

Date of publication: 05.08.2021
Średni czas czytania 3 minutes
print

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Biblioteka Narodowa rozpoczęła nabór wniosków na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.  Całkowity budżet projektu wynosi ponad 160 mln zł, z czego w 2021 r. wydatkowane będzie 26 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 16 sierpnia br.  

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych (Kierunek interwencji 1.1.)  jest kontynuacją i rozwinięciem działań Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020 oraz wcześniejszego programu własnego Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Oprócz dotychczasowego zakresu udzielania wsparcia finansowego na zakup publikacji, w edycji NPRCz 2.0 w latach 2021-2025 środki z budżetu państwa mogą być wydatkowane przez biblioteki publiczne również na zakup usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków, audiobooków czy synchrobooków. Łączna kwota wsparcia w ciągu 5 lat programu wyniesie ponad 160 mln zł.

Więcej informacji:  https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4369-26-mln-zl-na-zakup-nowosci-wydawniczych-w-roku-2021---rusza-nabor-wnioskow.html


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) jest największym i jednym z najważniejszych programów wieloletnich Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. W ramach realizacji Programu w latach 2021–2025 ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. 

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia, realizowane przez następujących operatorów:

Biblioteka Narodowa: Priorytet 1 - Poprawa oferty bibliotek publicznych,

więcej informacji: https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-2.0/o-narodowym-programie-rozwoju-czytelnictwa-2.0/

kontakt:  Marzena Sokołowska - m.sokolowska@bn.org.pl, Karolina Łuczyńska – k.luczynska@bn.org.pl

Instytut Książki:  Priorytet 2 - Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,

więcej informacji:  https://instytutksiazki.pl/biblioteki,5,infrastruktura-bibliotek-2021-2025,82.html
kontakt: Anna Zagórska - a.zagorska@instytutksiazki.pl; Beata Najbar - b.najbar@instytutksiazki.pl 

Ministerstwo Edukacji i Nauki:  Priorytet 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych

kontakt: Bożena Skomorowska - bozena.skomorowska@mein.gov.pl

Narodowe Centrum Kultury: Priorytet 4 - Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

więcej informacji: https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/nprcz20

kontakt: Magdalena Karowska-Koperwas - mkarowska@nck.pl, Ilona Spałek-Adach - ispalekadach@nck.pl