Jerzy Grabowski. Pomiędzy matematyką a emocją

Date of publication: 12.01.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Kordegarda, Galeria Narodowego Centrum Kultury inauguruje pierwszą w nowym roku wystawę. To spotkanie z twórczością Jerzego Grabowskiego, wybitnego malarza i grafika,  reprezentującego nurt abstrakcji geometrycznej. Dzieła Jerzego Grabowskiego w ramach wystawy indywidualnej goszczą w Kordegardzie pierwszy raz od czterdziestu pięciu lat.

Jerzy Grabowski to jeden z najciekawszych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej w grafice europejskiej drugiej połowy XX wieku. Jego twórczość oparta jest na strukturach matematycznych. Matematyka stanowiła dla niego istotny punkt odniesienia, nawet system barw podporządkował wartościom cyfrowym. Wykorzystywał też zjawiska iluzji wzrokowej (wpływy optical-artu). Wśród jego prac znajdują się liczne abstrakcyjne grafiki złożone z geometrycznych figur, wykonane w technice linorytu. Linoryty, często posiadające reliefowe tłoczenia, tak wklęsłe jak i wypukłe, uzupełniają mocne akcenty kolorystyczne.

Na wystawie w Kordegardzie prezentowanych jest 41 prac, w tym obrazy, grafiki i rysunki, pochodzące z różnych okresów działalności artystycznej Jerzego Grabowskiego, w tym, 29 z prywatnej kolekcji Ignacego Matuszewskiego (wnuka artysty) oraz 12 ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. 

Materiały prasowe są dostępne poniżej.