NCK na VII Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

Date of publication: 05.04.2022
Średni czas czytania 4 minutes
print

Podczas tegorocznej, VII edycji Europejskiego Kongresu Samorządów Narodowe Centrum Kultury zaprezentuje program dotacyjny Konwersja cyfrowa domów kultury. Dyrektor NCK – prof. Rafał Wiśniewski weźmie również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym doświadczeniom płynącym z obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa”.

Wydarzenie odbędzie się 11-12 kwietnia w Mikołajkach.

W ramach bloku tematycznego pt. „Tożsamość lokalna - powód do dumy, czy przedmiot sporów?” 12 kwietnia o godz. 11.10 Narodowe Centrum Kultury zaprezentuje uczestnikom Kongresu projekt Konwersja cyfrowa domów kultury, który służy profesjonalizacji domów kultury, jak również wzmacnianiu regionalnych i lokalnych polityk kulturalnych.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt systemowy mający na celu zmianę funkcjonowania instytucji kultury poprzez kompleksowe szkolenia, tutoring oraz wsparcie infrastrukturalne w zakresie doposażenia w niezbędny sprzęt IT oraz oprogramowanie. W ramach programu jego beneficjenci dokonują autodiagnozy swoich działań oraz wypracowują strategię cyfrową, opartą na analizie celów instytucji, identyfikacji potrzeb odbiorców i optymalnym  doborze narzędzi.

Obecnie w programie uczestniczy 200 instytucji kultury wyłonionych w konkursie. Otrzymały one pomoc na zakup sprzętu i oprogramowania w wysokości blisko 27 mln zł. W ciągu 400 dni szkoleniowych NCK zrealizowało także 3200 godzin szkoleniowych dla beneficjentów wszystkich województwach w Polsce. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 1700 osób. Dotychczasowe wsparcie tutorskie to blisko 1600 godzin pracy z zespołami instytucji biorących udział w przedsięwzięciu. 

Panel dyskusyjny

Interesującym punktem programu VII Europejskiego Kongresu EKS będzie  panel dyskusyjny „Program Wieloletni Niepodległa – jakie doświadczenia na przyszłość wynosimy z obchodów odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości”, z udziałem m.in.: Jarosława Sellina – sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz - prof. Rafała Wiśniewskiego – dyrektora Narodowego Centrum Kultury.  Ponadto w dyskusji wezmą udział: Katarzyna Rutkowska - dyrektor Powiatowego Centrum Kultury FABRYCZKA w Wołominie, Edward Maniura - burmistrz Lublińca oraz Mirosław Witkowski, animator i ekspert ze Stowarzyszenia Muzyka Świata AKORD. Panel, który odbędzie się 11 kwietnia o godz. 18:45, w sali 5.10 na V piętrze poprowadzi Wojciech Kirejczyk – dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

W trakcie realizacji Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017-2022 zrealizowano tysiące projektów i wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych, które często w innowacyjny sposób włączały Polaków we wspólne świętowanie setnej i kolejnych rocznic odzyskania niepodległości. Podczas dyskusji paneliści podsumują podejmowane w ramach Programu przedsięwzięcia z różnych perspektyw: administracji rządowej, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych oraz z perspektywy socjologicznej. Będą rozmawiać o doświadczeniach zgromadzonych od początku realizacji Programu, w szczególności dobrych praktykach w obszarze wspólnego świętowania rocznic historycznych oraz współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz aktywnego celebrowania i propagowania sukcesów związanych z odbudową polskiej państwowości. Podejmą też próbę oceny wpływu Programu „Niepodległa” na wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej i integracji społecznej.