ul. Zamenhofa 1, Warszawa, Ukraiński Dom w Warszawie - Ukraiński Dom w Warszawie, ul. Zamenhofa 1, Warszawa
Śr. 5 kwietnia — Pon. 8 maja 2017 r.   g. 18:00
plakat wystawy Święci i ciało

Wystawa prezentuje dzieła odnoszące się do symboliki ikony – obrazu sakralnego, czyniąc z niej język artystycznego wyrazu dla całej twórczości artysty, skupionej na temacie ludzkiej egzystencji w wymiarze duchowym i cielesnym.

Boskie piękno

"Danyło Mowczan jest jednym z najbardziej wyrazistych lwowskich artystów i twórców ikon. Głównym źródłem inspiracji dla jego twórczości jest ukraińska ikona średniowieczna, którą poznał doskonale, pracując jako konserwator. Jednocześnie, nie wchodząc w konflikt z tradycją, Danyło stara się być artystą aktualnym i tworzyć w kontekście sztuki współczesnej dla współczesnego człowieka. Jego ikony, jak również i inne prace, cechuje lakonizm i powrót do najprostszej formy i czystego, dzwięcznego koloru. Danyło Mowczan poszukuje obrazu doskonałego – prostego i zrozumiałego poprzez swoje pierwotne Boskie piękno, bez skrajnych emocji, próżności, odcieni i niepotrzebnych linii. Tylko harmonia." – Roman Zilinko

 

DANYŁO MOWCZAN (1979)

Absolwent Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych (2006), Wydziału Malarstwa Sakralnego.

Prace artysty prezentowane były na wystawach autorskich (8) i zbiorowych (60) w Ukrainie i poza jej granicami. Znajdują się one w kościołach i zbiorach prywatnych w Ukrainie,Białorusi, Rosji, Francji, we Włoszech, w Polsce, Niemczech, Kanadzie.

Stypendysta programu Gaude Polonia (2012)

________________

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Projekt „Nasz Wybór – Zasoby informacyjne dla imigrantów z Ukrainy IV" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa. Wkład Unii Europejskiej „Bezpieczna przystań".