Vitalii Shupliak “Skraj/ność” - Ukraińska Wiosna

Galeria OKO UCHO, ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań - Galeria OKO UCHO, ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
Śr. 10 — Czw. 18 maja 2017 r.   g. 18:00
Vitalii Shupliak “Skraj/ność” - Ukraińska Wiosna
plakat wystawy

10 maja o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż indywidualnej ekspozycji autor: Vitalii Shupliak. Wystawa “Skraj/ność” jest kolejnym etapem w twórczości młodego artysty, który zaczynając od analizowania we własnej twórczości tematyki wojennej, poprzez problematyzowanie zagadnień związanych z przemocą, tym razem skupia się na umowności geograficznych oraz relacyjnych granic.

Odbiorcy, którzy bezpośrednio pojawią się na wernisażu, zostaną skonfrontowani z nieśmiałym gestem artysty mającym na celu zachwianie jednostkowego poczucia stabilności. Pokazane na wystawie prace zbudują iluzorycznie neutralną przestrzeń, która podszyta zostanie ciągłym niepokojem. Wspomniane aluzyjne zagrożenie postawi pytania o niebezpieczeństwa wynikające z granic, o sensowność przestrzegania geograficznych, a w tym kulturowych podziałów. Vitalii zanalizuje więc aktualnie obserwowaną radykalizację i nacjonalizację poglądów zauważalną nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Stworzy odosobnioną, pozbawioną nazwy rzeczywistość, w której każdy odbiorca zetknie się z niezręcznością wykreowanej sytuacji. Skrajność, podzielona w tytule umowną granicą, zawiera w sobie także hasło kraj; artysta deklaruje więc przynależność jednego słowa do drugiego, a zarazem pyta, na ile definicje te muszą i nie- być ze sobą powiązane?

Kuratorka: Daria Grabowska

Vitalii Shupliak – urodzony w 1993 roku w Brzeżanach (Ukraina). Zajmuje się performance’em, instalacją i wideo, prowadzi działalność „Pi” Gallery. Tegoroczny stypendysta programu Narodowego Centrum Kultury Gaude Polonia.

Więcej informacji znajduje się na portalu Facebook.com.