Nabór do programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019!

Data publikacji: 15.03.2019
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do XIV edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019.

Celem programu jest wspieranie zadań, stwarzających grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość wzajemnego poznania się, wspólnego odkrywania podobieństw i odmienności kulturowych obu krajów, a także zdobywania wiedzy na temat ich współczesnych realiów. W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych). 

Regulamin znajduje sie w zakładce Dokumenty.

Terminy

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 17 czerwca do 15 listopada 2019 r. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 r. 

Kontakt

Informacji o programie udziela Iwona Grodzka, telefonicznie: 22 350 95 48, mailowo: igrodzka@nck.pl lub osobiście w biurze Programu w Warszawie, przy ul. Prostej 69 (III piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-15.00.