Rozstrzygnięcie naboru do programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017

Data publikacji: 03.04.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne. W ramach programu złożono 394 wnioski. Wyłoniono 33 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Rozstrzygnięcie naboru do programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017
wyniki naboru

Celem strategicznym programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2017 jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Beneficjentów prosimy o kontakt: Justyna Smolińska, e-mail: jsmolinska@nck.pl. tel. 22 21 00 189.