Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023. NABÓR WNIOSKÓW PRZEDŁUŻONY DO 11.01.23

Data publikacji: 09.01.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, która w bieżącym roku została uhonorowana tytułem Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych  w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  2. organizacje pozarządowe;
  3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego z zastrzeżeniem, że na dzień składania wniosku działalność nie może być zawieszona.

O dofinansowanie w programie Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023 nie mogą się ubiegać podmioty, które w latach 2020-2022 były beneficjentami Programu Ojczysty – dodaj do ulubionych przynajmniej dwukrotnie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 27 lutego do 31 października 2023 roku.

Nabór wniosków trwa do 11 stycznia 2023 roku.

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod adresem:

sop.nck.pl →

 

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem programu.