Program Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023.WYNIKI NABORU!

Data publikacji: 16.03.2023
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

31 beneficjentów otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 1 mln zł ze środków programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych na realizację działań popularyzujących polszczyznę.

Celem strategicznym programu Ojczysty – dodaj do ulubionych jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Program realizowany jest od 2012 roku i jest elementem kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych.

W procesie naboru do tegorocznej edycji programu złożono 392 wnioski. W związku z dużą liczbą aplikacji, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie projektów. Zgodnie z par. 9 ust. 17 Regulaminu dotacje otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 80,00 punktów.

Rozstrzygnięcia naboru, a więc: lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie (tj. beneficjentów programu Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2023), lista podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne, dostępne są poniżej.