Promocja Języka Polskiego - program dotacyjny

Data publikacji: 01.07.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Rusza program „Promocja języka polskiego”, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka oraz budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.

W ramach programu „Promocja języka polskiego” rozpatrywane będą projekty edukacyjne, budujące kompetencje językowe i komunikacyjne, kierowane do wszelkich grup wiekowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Można się też ubiegać o dofinansowanie projektów, popularyzujących wiedzę o języku polskim, w tym m.in. wystaw, konkursów tematycznych, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcji społecznych, warsztatów i gier.

W ramach programu „Promocja języka polskiego” można też uzyskać środki na tworzenie stron i portali internetowych, promujących język polski, popularyzujących wiedzę o języku polskim i kształtujących kompetencje językowe i komunikacyjne.

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Preferowane będą projekty, dotyczące terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 6 sierpnia 2012 roku do godz. 16.00 lub nadsyłać do dnia 6 sierpnia (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa z dopiskiem: „Wniosek do programu „Promocja języka polskiego”.

Pytania prosimy kierować do Ireny Madej: imadej@nck.pl, tel. (22) 2100194.