Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2013

Data publikacji: 18.04.2013
Autor: nck
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Rusza program dotacyjny, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji językowej poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.
 

 W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” rozpatrywane będą projekty edukacyjno-animacyjne (w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry), oparte na interakcji i współdziałaniu, których tematem przewodnim są zagadnienia dotyczące języka polskiego oraz budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej. Projekty mogą być kierowane do wszelkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów. Można ubiegać się także o dofinansowanie projektów, wykorzystujących różnorodne narzędzia i środki wyrazu, popularyzujące wiedzę o języku (w tym o dofinansowanie projektów polegających m.in. na realizacji wystaw, konkursów tematycznych, konferencji, audycji radiowych i telewizyjnych, kampanii i akcji społecznych, publikacji edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych i promujących wiedzę o języku).
W ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” można również uzyskać środki na tworzenie stron i portali internetowych, promujących język polski, popularyzujących wiedzę o języku polskim, kształtujących kompetencję językową i komunikacyjną.
Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Preferowane będą projekty dotyczące terenów wiejskich lub miejsko-wiejskich oraz małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 17 lipca 2013 do 15 listopada 2013 roku. Wnioski można składać w siedzibie Narodowego Centrum Kultury do dnia 17 maja 2013 roku do godz. 16.00 lub nadsyłać do dnia 17 maja (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem: Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, z dopiskiem: „Wniosek do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
Wniosek należy złożyć w wersji papierowej i elektronicznej na opisanej płycie CD.

UWAGA! W odpowiedzi na Państwa liczne pytania zaktualizowaliśmy instrukcję wypełniania formularza wniosku. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nową wersją dokumentu.