Zachodniopomorskie forum kultury

Dom Kultury+

Zachodniopomorskie Forum Kultury powstało pod auspicjami Forum Kraków i zaczęło regularnie się spotykać od sierpnia 2011 roku. Podczas spotkań dyskutuje się na tematy najbardziej aktualne związane z kulturą tj. instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych ukierunkowanych na rozwój kulturalno-społeczny środowiska lokalnego.

Obecnie aktywnymi członkami zachodniopomorskiego Forum Kultury są:

  • Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim,
  • Złocieniecki Ośrodek Kultury,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach,
  • Goleniowski Dom Kultury, Nowogardzki Dom Kultury,
  • Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach,
  • Kamieński Dom Kultury,
  • Sławieński Dom Kultury,
  • Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin Expo,
  • Fundacja Kultury i Sortu „Prawobrzeże”. Sekretariat prowadzi Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, gdzie również odbyło się pięć dotychczasowych spotkań.

Źródło: Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim

facebook ZFK