Konwenty mają na celu zarówno podnoszenie kompetencji dyrektorów i pracowników instytucji kultury, jak i wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w programie „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne".