Warto zajrzeć

Formularz wyszukiwania w ramach: Warto zajrzeć

Warto zajrzeć

Wyników: 62
Dotacje
Muzeum Historii Polski

Dotacje
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha"

Dotacje
Filharmonia Narodowa

Dotacje
Biblioteka Narodowa

Dotacje
Narodowy Instytut Audiowizualny

Instytucja kultury, której zadaniem jest rejestrowanie najbardziej wartościowych wydarzeń polskiej kultury, digitalizacja oraz koordynowanie programu zachowania, rozbudowy i udostępniania...

Dotacje
Filmoteka Narodowa

Polska państwowa instytucja kultury gromadzącą archiwa i zbiory związane z kinematografią polską i obcą należące do największych w Europie.

Dotacje
Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytucja kulturalna odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.

Dotacje
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Instytut zajmujący się promowaniem wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce oraz sprawowaniem kontroli nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Chopina.

Dotacje
Instytut Książki

Narodowa instytucja kultury, której głównym celem jest promocja książek i czytelnictwa oraz upowszechnianie polskiej literatury i języka polskiego na świecie.

Dotacje
Instytut Adama Mickiewicza

Rządowa instytucja kultury, której celem jest promowanie polskiej kultury poprzez popularyzację historycznych i współczesnych dokonań kultury polskiej na świecie.

Dotacje
Narodowe Centrum Kultury

Państwowa instytucja kultury prowadząca działalność przede wszystkim w dziedzinie badań i edukacji kulturalnej.

Dotacje
Międzynarodowe Centrum Kultury

Instytucja kultury, której głównym zadaniem jest komunikacja międzykulturowa, tworzenie wspólnej Europy ponad podziałami: państwowymi, ideologicznymi, religijnymi.