Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu

Data publikacji: 14.04.2014
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki we Wleniu w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia kulinarne i artystyczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem: www.oksit.wlen.pl.

Inicjatywa nr 1. Gołębie posłannictwa

Inicjator: Partnerstwo Lokalne Działaj (Na)Gminnie Wleń

Gra historyczna. Projekt zakładał poznawanie historii lokalnej przez budowanie wspólnej narracji, fabuły oraz wspólnego doświadczania niezwykłej przestrzeni miejskiej Wzgórza Zamkowego Wleń podczas uczestnictwa w grze historycznej. Projekt sprzyjał pobudzaniu twórczości, zaangażowaniu, kreatywności, współpracy oraz integracji. Gra historyczna miała charakter zespołowy, przez co mieszkańcy mieli szansę nie tylko na wartościującą, wspólną zabawę, ale i dialog społeczny, refleksję, wymianę doświadczeń, myśli, opracowywanie wspólnej strategii, poznawanie przestrzeni miejskiej Wlenia w sposób nowatorski. Główne zadanie polegało na dostarczeniu zapieczętowanych listów do gołębnika, by ptaki mogły ponieść je dalej. Po drogdze jednak czekały na uczestników liczne przygody i zadania m.in. oddzielenie ziaren pszenicy i kukurydzy za pomocą dwóch łyżek, uwolnienie damy uwięzionej przez złego rycerza, namalowanie portretu, odnalezienie św. Jadwigi. Można było też zdobyć dukaty rozwiązując test wiedzy z historii regionu. W bezinteresowną pomoc przy organizacji gry historycznej zaangażowało się wiele osób. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć dokumentujących zabawę terenową.

Inicjatywa nr 2. VIII wieków Wlenia, 8 stopni wtajemniczenia

Inicjator: Komitet Obchodów Jubileuszu 800lecia Wlenia

Historie ośmiu wieków miasteczka zostały umieszczone na tablicach przy Ścieżce Spacerowej na Zamek Wleń. Organizatorzy chcieli, by odwiedzający zapoznali się z burzliwą historią Wlenia - wędrówka rozpocznie się od średniowiecznego Wlenia, a zakończy w wieku XX. Edukacyjna ścieżka historyczna obejmowała projekty grafik do publikacji, opracowanie tekstów do publikacji i wydanie publikacji (8 sztuk tablic edukacyjnych). Grafiki wykonał Jacek Knap, teksty zaś opracowali historycy Magdalena Borkowska i Maciej Szczerepa. Projekt łączył działania promocyjno – informacyjne z budowaniem tożsamości lokalnej na kanwie 800-letniej historii Wlenia. W przestrzeni miejskiej umiejscowione zostały tablice promujące projekt i historię Wlenia, zostały one uporządkowane w następujące tematy:

Tablica I Wleński Gródek Henryka Brodaego i św. Jadwigi Śląskiej

Tablica II Średniowieczne przywileje Wlenia

Tablica III Wojny husyckie - okres niepokojów

Tablica IV Targi gołębi i dysputa teologiczna

Tablica V Kataklizmy nawiedzające Wleń

Tablica VI 7-letnia wojna śląska

Tablica VII Wleń industrialny

Tablica VIII Wleń - duma i tożsamość

W projekt zaangażowani byli lokalni artyści, historycy oraz społeczność lokalna. Zachęcamy do przeczytania artykułu opulikowanego w Kurierze Wleńskim - nieregularniku lokalnym. Na łamach gazety ukazywały się publikacje dotyczące projektu, opracowane przez lokalnych historyków.

Inicjatywa nr 3. Wleń fantastyczny

Inicjator: Wleńska Grupa Fantastyki

Wleń można doświadczać w bardzo różny sposób, różnie o nim opowiadać, różnie go przedstawiać. Młode pokolenie Wlenia postanowiło Wleń nieco „odczarować" lub przeciwnie zaczarować" na nowo. Pokazać miasto i historię w sposób fantastyczny, magiczny, kreatywny, z wykorzystaniem gier fantastycznych, fabuły, elementów fantastyki i kreatywnej narracji. Celem projektu było przede wszystkim rozwijanie kreatywności wśród młodych mieszkańców Wlenia. Zdjęcia z konwentu można obejrzeć w facebookowej galerii zdjęć.

Inicjatywa nr 4. Wywołaj Wleń

Inicjator: Karolina Komsta

Warsztaty fotografii, w których autorka projektu postawiła na pracę z aparatem analogowym oraz pracą w ciemni fotograficznej, co sprzyja rozwojowi kreatywności oraz dyscyplinie. Powrót do fotografii analogowej jest powrotem do sztuki fotografii - sztuki konceptu, wyborów, obserwacji, warsztatu. Wywołane zdjęcia przedstawiające mieszkańców, przestrzeń lokalną były prezentowane w różnych formach w przestrzeni miejskiej, a zainaugurował je wernisaż i spotkanie z autorami fotografii w Galerii Domu Kultury. Swoje prace zaprezentowali: Dominika Romanowska, Marek Zając, Przemysław Zatylny oraz pomysłodawczyni pomysu i kuratorka wystawy - Karolina Komsta.


Inicjatywa nr 5. Kurier Wleński

Inicjator: Partnerstwo Lokalne Działaj (Na)Gminnie Wleń

Warsztaty dziennikarskie, których efektem było wydanie Kuriera Wleńskiego (3 wydaniax100 egzemplarzy). Reaktywacja miesięcznika Kurier Wleński była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Obecnie we Wleniu nie istnieje gazeta lokalna. Kurier Wleński działał jeszcze przed II wojną światową, opisywał wówczas m.in. wydarzenia z życia gminy i mieszkańców. Projekt zakładał utworzenie dwóch połączonych ze sobą zespołów redakcyjnych: jeden skupiający dorosłych i seniorów, drugi - dzieci starsze i młodzież. Autorzy projektu chcieli komentować życie publiczne i codzienne gminy Wleń, patrząc na nią oczami zarówno dorosłych, jak i młodszych. Miejscem spotkań Kolegium Redakcyjnego był dom kultury. Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania elektronicznej wersji gazety: numer drugi jesienny (2/2013) oraz numer trzeci jesienny (3/2013).

Inicjatywa nr 6. Średniowieczny Wleń - duma i tożsamość mieszkańców - warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej

Inicjator: Grupa Historyczna WLEŃ

W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacyjne oraz poczęstunek w  strojach z epoki. Szczególnym elementem tożsamości lokalnej jest odniesienie do historii, we Wleniu szczególnie do historii średniowiecznej - źródeł powstania miasta i społeczności. W projekcie budowanie tożsamości lokalnej miało charakter edukacyjny i twórczy. Była to swoista podróż w  czasie do średniowiecznego Wlenia. W trakcie warsztatów uczestnicy mogli doświadczyć jak wyglądał Wleń epoki Henryka Brodatego i Jadwigi Śląskiej. Poznali również architekturę, zwyczaje, codzienność, średniowieczne tańce, muzykę i jadło.