Ośrodek Kultury Górna

Data publikacji: 11.04.2014
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Ośrodek Kultury Górna w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 5 inicjatyw, a do stworzenia oferty kulturalnej placówki zostali zaproszeni sami mieszkańcy. Projekty obejmowały m.in. zajęcia teatralne, taneczne, psychologiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: dkgora.com.pl.

Inicjatywa nr 1. Teatralne warsztaty aktorsko-reżyserskie

Inicjator: Katarzyna Dąbkowska

Celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu technik gry aktorskiej, reżyserii, oraz podstaw wiedzy o teatrze z naciskiem na tradycje teatralne i filmowe Łodzi. Zajęcia pobudzały do aktywności fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Efektem końcowym był spektakl – etiuda teatralna opowiedziana językiem uczestników zajęć, poprzez pryzmat ich emocji i ekspresji. Projekt teatralnych warsztatów aktorsko-reżyserskich wprowadził uczestników w świat teatru, ukazując go z dwóch perspektyw – reżyserskiej i aktorskiej. Uczestnicy odbyli także wizytę studyjną w teatrze dramatycznym, która miała na celu pogłębienie ich świadomość w zakresie tworzyw i narzędzi teatralnych oraz sposobów i metod współczesnej interpretacji i adaptacji dramatu. Zajęcia poprowadził Hubert Kułacz - aktor Teatru Nowego w Łodzi. Zachęcamy do objerzenia krótkiego filmu dokumentującego warsztatową pracę.

Inicjatywa nr 2. Bliżej siebie, bliżej drugiego człowieka

Inicjator: Lucjan "Lucyan" Wesołoski

Celem wydarzenia było pogłębienie relacji ze swoim ciałem, swoją seksualnością, emocjami i duszą. Inicjatywa składała się z dwóch warsztatów. Pierwszy z nich uczył świadomości swojego ciała, wyrażania emocji poprzez taniec, odreagowywania napięć zgromadzonych w ciele. Podczas zajęć uczestnicy odkrywali swój naturalny ruch poprzez taniec, lecz nie uczyli się kroków. Warsztaty pozwalały na swobodny przepływ energii w ciele, i skupiały się na doznaniach fizycznych, emocjach, myślach. Drugi warsztat był wprowadzeniem w świat „miłującej obecności”. Warsztat był propozycją wykonania kolejnego kroku w kierunku akceptacji siebie. W trakcie zajęć uczestnicy doświadczali różnych technik medytacyjnych, psychogimnastyki, tańca, wymiany energii na odległość. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który opowiada o działaniach zrealizowanych w ramach warsztatów.

Inicjatywa nr 3. Kobiecość – obudź to w sobie

Inicjator: Diakonia Stylu - grupa "napożnych" kobiet

Głównym celem warsztatów było kształtowanie u kobiet i dziewcząt poczucia własnej wartości, rozbudzenie zainteresowań, pogłębianie wiedzy o sobie samej, oraz nabycie umiejętności praktycznych, które mogą być przydatne w codziennym życiu. Zajęcia odkrywały kobiecość w różnych jej aspektach: od wyglądu zewnętrznego, poprzez wewnętrzne piękno, aż po wpływ otoczenia zewnętrznego. W programie znalazły się takie działania jak: nauka chodzenia na szpilkach, dobieranie makijażu do typu urody, poznawanie swojego ciała, jego funkcjonowania. W ramach zajęć zostało zorganizowane mini-przyjęcie. Działania zostały zarejestrowanie na krótkim filmie. Zachęcamy także do śledzenia działalności Diakonii Stylu - więcej infomracji można uzyskać na oficjalnej stronie facebookowej.


Inicjatywa nr 4. Salon rzeczy niepotrzebnych

Inicjator: Monika Koprowska

W ramach inicjatywy zrealizowano „pchli targ” na terenie łódzkiego Olechowa. Podczas jednodniowego spotkania chętni mogli wymienić, oddać lub sprzedać niepotrzebne, zalegające w ich domach, sprzęty. „Salon Rzeczy Niepotrzebnych” był okazją do nabycia tanich, drobnych artykułów gospodarstwa domowego, książek, zabawek, ubrań, w tym ubranek dziecięcych. Podczas wydarzenia mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się i nawiązywania bliższych międzysąsiedzkich relacji z pozostałymi mieszkańcami osiedla. Pchli targ stał się okazją do integracji mieszkańców. Wspólnym rozmowom towarzyszyła kapela podwórkowa. Zapraszamy do obejrzenia filmu dokumentującego wydarzenie.

Inicjatywa nr 5. Spotkania z iluzją

Inicjator: Tomasz Wyciszkiewicz

Podczas imprez kuglarz-iluzjonista zaprezentował młodej publiczności – przedszkolakom na Górnej i uczniom na Olechowie – interaktywny program złożony ze sztuczek i trików. Młodzi ludzie mieli szanse uczestniczyć na scenie w kuglarskich akcjach. Zabawa miała też wymiar edukacyjny – wskazywała na to, jak ważne są pasja i determinacja w realizowaniu swoich marzeń. Zapraszamy do obejrzenia filmu przezntującego autorskie show dla dzieci.

Zaineresowanych zrealizowanymi inicjatywami zapraszamy do obejrzenia obszernej prezentacji multimedialnej.