Gminny Ośrodek Kultury w Suścu

Data publikacji: 07.02.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

W ramach projektu „TO MY WSZYSCY TWORZYMY KULTURĘ - II edycja” zrealizowano siedem inicjatyw  lokalnych o charakterze kulturalno-integracyjnym dla mieszkańców Suśca.

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
Fot. trzy kobiety przystrajają korowaj

Inicjatywa nr 1: ZRÓBMY WSPÓLNIE COŚ DOBREGO

Inicjator: Halina Szymańska

Opis inicjatywy: w ramach inicjatywy odbył się rajd rowerowy historycznym szlakiem po gminie zakończony wspólnym ogniskiem, warsztaty kulinarne - pieczenie tradycyjnego korowaja. Podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Grabowica –moja mała ojczyzna”, można było również obejżeć wystawę starych zdjęć dokumentujących historię miejscowowści. Na pikniku rownież odbyła się: wystawa rękodzieła organizowana przez WTZ Grabowica i twórcę ludowego - amatora, pokazy strażackie, zabawy i konkurencje integracyjne, występ zespołów, pokaz motocykli, pokoleniowy pokaz mody, animacje, poczęstunek, podsumowanie inicjatywy – zakopanie kapsuły czasu i wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek, śpiewem i muzyką ludową

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Grabowicy, dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, turyści, goście.

 

Inicjatywa nr 2: AKCJA INTEGRACJA - KULTURALNA ANIMACJA

Inicjator: Rafał Bodys

Opis inicjatywy: Organizacja warsztatów garncarstwa dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z poznaniem różnych technik garncarskich, które zostały zaprezentowane uczestnikom  pikniku rodzinnegoOdbył sie także konkurs na najoryginalniejszy przedmiot. Została przygotowana prezentacja multimedialna z działań grupy.

Odbiorcy inicjatywy: Osoby niepełnosprawne, rodziny, młodzież

 

Inicjatywa nr 3: SPOTKANIA Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

Inicjator: Katarzyna Koper

Opis inicjatywy:W ramach inicjatywy odbyły się spotkania z lokalna społecznością, warsztaty pokazujące działania harcerskie, obchody 15-lecia działalności 29. DH połączone z wieczornicą patriotyczną

Odbiorcy inicjatywy: Społeczność SP w Majdanie Sopockim, rodzice harcerzy, uczniowie, osoby niepełnosprawne – uczestnicy WTZ, kombatanci i ich rodziny

 

Inicjatywa nr 4: BAW SIĘ Z NAMI SENIORAMI

Inicjator: Maria Mękal

Opis inicjatywy: Odbyly się warsztaty z rękodzieła i garncarstwa współnie z dziećmi, młodzieżą i seniorami, powstał zespół złożony z Seniorów, który przygotował pokaz "Tak to kiedyś bywało". Podsumowaniem był pokaz prania w rzece na tarze.

Odbiorcy inicjatywy: : mieszkańcy gminy, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Suścu, rodzice, seniorzy, osoby niepełnosprawne, turyści.

 

Inicjatywa nr 5:ZAMIAST KOMPUTERA RODZINNA KULTURALNA NIEDZIELA 

Inicjator: Lucyna Łasocha

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbył się: „Rodzinny rajd rowerowy po Gminie Susiec" – zwiedzanie miejsc historycznych”, pogadanka z Policjantem, „Piknik Dawnych Rodzinnych Gier i zabaw”, rozwijanie zainteresowań – gry i zabawy na świeżym powietrzu, planszówki, „Piknik strażacki” pokazy i ćwiczenia dawnych tradycji strażackich

Odbiorcy inicjatywy: mieszkańcy Oseredka

 

Inicjatywa nr 6: TOWARZYSKIE SPOTKANIA PRZY OGNISKU

Inicjator: Joanna Kowalczuk

Opis inicjatywy: Odbyło się  "I spotkanie Kogutkowe" przy ognisku, gdzie pasjonaci zespołów śpiewaczych mogli razem doskonalić nie tylko wykonywanie i znajomość różnych piosenek ludowych ale także poznali biały śpiew, oraz dowiedzieć się podczas pogadanki o starych zwyczajach i strojach ludowych.

Odbiorcy inicjatywy: Zespoły śpiewacze, turyści,

 

Inicjatywa nr 7: PROJEKT LATO 2021

Inicjator: Joanna Kowalczuk

Opis inicjatywy: W ramach inicjatywy odbyło się kino plenerowe na świeżym powietrzu wraz z poczęstunkiem zorganizowane przy świetlicy dla dzieci i dorosłych. Drugim wydarzeniem był Rajd rowerowy - pod hasłem „Szlakiem dawnej ludowej architektury drewnianej” przebiegający wzdłuż pozostałości dawnych chat, strzech, młynów, kuźni, chyże - około 20 km, z przerwami w ciekawych miejscach z prowadzeniem i opowieściami przewodnika, na zakończenie odbyło się ognisko.

Odbiorcy inicjatywy: Lokalna społeczność wsi Łosiniec