Biuro Festiwalowe IMPART

Data publikacji: 04.04.2014
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

Biuro Festiwalowe IMPART w 2013 roku wziął udział w Programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach programu zrealizowano 6 inicjatyw. Projekty obejmowały m.in. zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne. Więcej informacji na temat inicjatyw można znaleźć na stronie pod adresem: www.impart.art.pl.

Inicjatywa nr 1.  Krzywa Bajka

Inicjator: Ewa Kamińska

Krzywa Bajka to projekt edukacyjny i prospołeczny, który przyczynił się do integracji i rozwoju więzi między dziećmi w SP 80, a społecznością lokalną mieszkańców dzielnicy Brochów. Projekt promował postawę aktywnych, wrażliwych i krytycznych uczestników kultury. Wykorzystując szeroko pojętą materię teatru – podstawowe zadania aktorskie, taniec i ruch sceniczny oraz projektowanie i wykonywanie elementów kostiumów i scenografii – dzieci nie tylko poznawały różne obszary twórczości, ale również realizowały się w tych dziedzinach. Wspólne działania i partnerskie relacje z uczestnikami Krzywej Bajki przyczyniły się do przekroczenia barier komunikacyjnych związanych z kompleksami i nieśmiałością. Dzieci biorące udział w projekcie dostały szansę nabycia nowych kompetencji (teatralnych, plastycznych, tanecznych). Efektem wspólnej pracy było przedstawienie wieńczące projekt. Zapraszamy do lektury ciekawego wywiadu z Piotrem Soroką – współautorem projektu.

Inicjatywa nr 2. … a z mej książki wyszło słońce

Inicjator: Agata Łoś

Projekt był realizowany w Świetlicy Środowiskowej „Centrum dla Dzieci i Młodzieży - Nowy Dwór” we Wrocławiu. Do wspólnego działania została zaangażowana grupa dzieci uczęszczająca do świetlicy. Pierwsze dwa spotkania poświęcone były pracy z książką pod tytułem „Draka Ekonieboraka”. Uczestnicy wspólnie czytali wybrane fragmenty tekstu, a następnie rysowali własne interpretacje przeczytanej historii. Prowadzący zainicjowali rozmowę o problemach zawartych w tekście. Problematyka poruszana w książce oscylowała wokół kwestii związanych z ekologią, ochroną środowiska, recyklingiem. Kolejne spotkania przeznaczone były na tworzenie przez dzieci własnej historii o Ekodziwaku. Wymyślane na bieżąco losy bohatera były spisywane i obrazowane przez dzieci w trakcie warsztatów plastyczno-recyklingowych, podczas których powstały rekwizyty, scenografia, niezbędne do przedstawienia. Całość projektu zwieńczyło przedstawienie pod tytułem „Bądź EKO Ziom!”. Po przedstawieniu wszyscy uczestnicy dostali po jednym egzemplarzu książki „Draka Ekonieboraka”, mini zestaw szkolny oraz słodycze. Zapraszamy do lektury wywiadu z panią Agatą Łoś – pomysłodawczynią projektu.

Inicjatywa nr 3. Nadodrze z pamięci

Inicjator: Roman Płatek

W ramach projektu zrealizowano sześć spotkań, w trakcie których zebrane grono osób dzieliło się swoimi wspomnieniami i pamiątkami. Rozmowy stały się materiałem, który posłuży do produkcji pełnometrażowego filmu dokumentalnego. W ramach inicjatywy odbyło się również zbieranie pamiątek: zdjęć, wspomnień i przedmiotów codziennego użytku, które będą stanowić podwaliny Muzeum Mieszczaństwa na Nadodrzu. Zebrano kilkadziesiąt eksponatów, w tym: przedmioty codziennego użytku z okresu przedwojennego i naczynia kuchenne przywiezione z Kresów, powojenne: meble, książki, dokumenty meldunkowe z Nadodrza, legitymacje pracownicze, czy też dyplomy przyznawane przodownikom pracy. Przez miesiąc od wystawę eksponatów można było oglądać w Infopunkcie Nadodrze. Dodatkowo całość wystawy została zarchiwizowana w formie zdjęć oraz panoramy sferycznej – dzięki czemu powstanie wirtualna namiastka muzeum, w którym będzie można obejrzeć wszystkie eksponaty oraz zapoznać się z ich historią. Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego wydarzenie, a także do lektury wywiadu z inicjatorem projektu – Romanem Płatkiem.

Inicjatywa nr 4. Kultura niewysoka

Inicjator: Robert Dudziński

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w środowisku wrocławskich studentów i doktorantów, którzy zajmują się w swoich badaniach problematyką kultury popularnej. Naczelną ideą było wyjście z refleksją akademicką poza mury uniwersytetu, i przybliżenie jej osobom nie mającym na co dzień kontaktu z humanistyką. Dlatego też „Kultura niewysoka” pomyślana została jako cykl otwartych, półtoragodzinnych wykładów poświęconym różnym zagadnieniom kultury popularnej. Podczas spotkań można było zapoznać się bliżej z takimi tematami jak: radzieckie filmy science fiction, naukowe i kulturowe wizje przyszłości ludzkości, japońskie filmy z gatunku kaiju eiga, kwestie prawa autorskiego na obszarze popkultury, czy wreszcie ewolucja moralności bohaterów komiksowych. Zjawiskom tym przyjrzeliśmy się z rozmaitych perspektyw, gdyż referenci byli przedstawicielami różnych dziedzin humanistyki: filologów, kulturoznawców czy filmoznawców. Każde ze spotkań gromadziło liczną publiczność. W ten sposób udało się naświetlić konkretne problemy, które omawiane były na poszczególnych wykładach, i spopularyzować wiedzę na temat tych zagadnień. Co więcej udało się pokazać publiczności, jakimi metodami posługuje się współczesna humanistyka w opisie rzeczywistości, oraz uświadomić słuchaczom, że nauka bada również bliskie im kwestie, konkretnie zaś – kulturę popularną. Wskazywano przede wszystkim, że nie jest ona jedynie prostą rozrywką, lecz zawsze pozostaje uwarunkowana przez kontekst społeczno-polityczny, czy ekonomiczny swoich realiów. Spis wykładów, które odbyły się w ramach projektu można znaleźć tutaj.

Inicjatywa nr 5. Popartz

Inicjator: Anita Markowicz

Projekt polegał na wykorzystaniu, za zgodą miasta, jednego z nieużytkowanych lokali we Wrocławiu. Został on kulturalnie zagospodarowany. Przy minimum dostępnych narzędzi miejsce zostało wypełnione sztuką, co przyczyniło się do realizacji założeń dotyczących rewitalizacji i edukacji społeczeństwa za pomocą działań kulturalnych. Inicjatywa opierała się na ścisłej współpracy artystów. Jednodniowe wydarzenie artystyczne, finalny owoc współpracy, objęło wyświetlenie wizualizacji na ścianach z muzyką na żywo, ekspozycję prac artystów oraz występ teatralny. Wybrani artyści żyją i tworzą we Wrocławiu. Ich celem było zbudowanie wzajemnego zaufania i uczynienie sztuki kompatybilną z życiem codziennym. Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego w ramach inicjatywy.

Inicjatywa nr 6. Zrób sobie podwórko

Inicjator: do dzieła! duet Przetwórczy Magdalena Kreis i Natalia Romaszkan oraz mieszkańcy

Do udziału w projekcie zaangażowana została grupa młodzieży uczęszczającej do znajdującego się na osiedlu Szczepin Gimnazjum nr 28. Poprzez praktyczną rewitalizację osiedlowych podwórek udało się wyjaśnić uczestnikom, jaką rolę pełnią tego typu przedsięwzięcia zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla miasta. Młodzież w aktywny sposób przeszła cały proces – od diagnozowania potrzeb, poprzez szukanie rozwiązań i fazę projektowania, aż po implementację i konieczność monitorowania rezultatów – na każdym etapie samodzielnie podejmując decyzje. Stworzonych zostało sześć instalacji artystycznych, które pełnią rolę “podwórkowych interwencji”. Powstał również prowadzony przez młodzież profil na portalu społecznościowym, który integruje grupę wokół projektu. Dzięki temu osobiste refleksje młodego pokolenia mieszkańców osiedla stały się komunikatem skierowanym do sąsiadów i przechodniów. Instalacje stały się również miejscową „atrakcją”, przyciągającą wrocławian mieszkających w innych częściach miasta, a którzy o projekcie poinformowani zostali bezpośrednio przez zaangażowanych realizatorów oraz poprzez media. W ten sposób udało się również zwrócić uwagę szerszej opinii publicznej na problematykę odgórnej i oddolnej rewitalizacji miasta oraz związanej z nią opozycji centrum-obrzeża. Efekty działań – film oraz zdjęcia – można obejrzeć tutaj.