Zanurzeni w obrazie

Data publikacji: 22.10.2012
Autor: Jaworski Ośrodek Kultury
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Projekt pt.: "Zanurzeni w obrazie" został napisany dla dzieci z klasy II i IV. Jego celem jest w atrakcyjny sposób- poprzez warsztaty plastyczne, teatralne, spotkania z artystami, wystawy oraz inne działania pokazanie, czym jest Obraz, jak powstaje i co się za nim kryje. Projekt Jaworskiego Ośrodka Kultury został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu "Dom Kultury+. Edukacja artystyczna".

Kształtowanie i pogłębianie przez dzieci umiejętności percepcji Obrazu oraz integracji poznawanych aspektów będzie odbywać się poprzez warsztaty prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów artystycznych, lokalnych artystów, historyków sztuki i konserwatorów zabytków w cotygodniowych zajęciach przez okres dwóch miesięcy. Proponowane zajęcia, spotkania i wystawy, a także wyjazd do Wrocławia m.in. do Muzeum Narodowego pozwoli uczniom poprzez kontakt z dziełem sztuki i artystami pogłębiać wiedzę na temat działalności twórczej człowieka odnosząc się do wybranej dziedziny jaką jest malarstwo, ilustracja, scenografia i elementy teatralne. Uczniowie w ramach projektu zdobywać będą umiejętności w zakresie percepcji Obrazu i recepcji sztuki, wzmacniać swoją wrażliwość, swobodę i otwartość w ekspresji wypowiedzi artystycznej. Poznając nowe techniki rysunkowe, graficzne, malarskie, budować będą rozumienie procesu tworzenia dzieła sztuki, zgłębiać tajniki pracy artysty. Poszczególne klasy dzięki zaproszonym do udziału ludziom sztuki, będą mogły w sposób bezpośredni zapoznać się z formami przedstawień malarskich, rodzajami kanonów i konwencji dotyczących sposobów ilustracji plastycznej. Nowatorskie metody pracy takie jak m.in. "Udźwiękowienie obrazu" pozwolą na głębsze „zanurzenie się” w Obrazie, jego treści, formie, w odczuwaniu za pomocą wszystkich zmysłów jego struktury. Zastosowane techniki podczas planowanych warsztatów mają pomóc uczniom w rozwijaniu twórczego myślenia, definiowania pojęć, porządkowania poznawanych treści, asymilacji wiedzy poprzez samodzielne do niej dochodzenie doświadczaniu i rozbudowaniu percepcji odbioru a także internalizacji poznawanych treści włączając je w proces własnej aktywności i twórczości. Budowaniu bardziej świadomej wypowiedzi i twórczej identyfikacji każdego z uczniów.

Zachęcamy do śledzenia projektu na stronie:

http://www.zanurzeniwobrazie-projekt-jok.blogspot.com/