Słupeckie plusowanie - potencjału odkrywanie

Data publikacji: 11.10.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Miejski Dom Kultury w Słupcy dołączył do grona beneficjentów programu „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, realizując projekt pn. „Słupeckie plusowanie - potencjału odkrywanie".

Słupeckie plusowanie - potencjału odkrywanie
Fot. PW zdjęcie z realizacji projektu

Głównym celem projektu było zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy Słupca w życie kulturalne gminy miejskiej, poprzez aktywne nawiązanie relacji pomiędzy domem kultury a lokalną społecznością.To inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania MDKu w życie lokalnej społeczności, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności. Istotnym założeniem projektu było, aby placówka stała się domem kultury otwartym na pomysły i inicjatywy mieszkańców. Poprzez projekt beneficjent chce ich w tych działaniach wspierać i umacniać w przekonaniu, że oddolne działania kulturalne są w miejscowości bardzo potrzebne, że każda taka zrealizowana inicjatywa może dać przykład dla następnej. Celem było podnoszenie gotowości do prowadzenia działań nowatorskich animacyjnych, projektowanych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Celem zadania było odkrywanie talentów wśród mieszkańców, w różnych grupach wiekowych, wzmacnianie potencjału społecznego, który w zamierzeniu ma przyczynić się do tworzenia wspólnych, międzypokoleniowych inicjatyw kulturowych na rzecz całego społeczeństwa i poprawy jakości w przestrzeni publicznej. Wszystkie te działania miały pozwolić "kulturalnie" zagospodarować wolny czas, nawiązać nowe kontakty, znajomości, zjednoczyć poprzez szerzenie kultury społeczność lokalną, a ze wsparciem MDKu, który umożliwi realizację najciekawszych inicjatyw być częścią kulturalnej historii gminy. Celem była również zmiana podejścia samego domu kultury do współpracy z lokalną społecznością, większego zaangażowania w jej życie. Instytucja chciestać się bardziej otwarta na potrzeby mieszkańców, przemodelować swój system zarządzania placówką. Rezultaty jakie beneficjent chciał osiągnąć to: zacieśnienie więzi w społeczności lokalnej, rozwinięcie umiejętności "kulturalnego" spędzania wolnego czasu, umożliwienie zaprezentowania inicjatyw i talentów szerszemu gronu odbiorców, zintegrowanie różnych grup społecznych poprzez wspólne działania na rzecz kultury, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i pozycji Miejskiego Domu Kultury w Słupcy, jako miejsca otwartego, wspólnego dla wszystkich mieszkańców, promowanie roli grup nieformalnych w budowaniu społeczności lokalnej, promowanie wolontariatu, zaangażowanie dzieci i młodzieży w działania kulturowe będące alternatywą do działań aspołecznych, zagospodarowanie przestrzeni lokalnej, umożliwienie odkrywania i wyzwalania potencjału kulturotwórczego mieszkańców, promowanie dobrych praktyk i inicjatyw oddolnych, zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców/grup nieformalnych w zakresie planowania działań kulturalnych.