Data publikacji: 26.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Fabryka Kultury usytuowana jest w Redzie - Reda leży na Pobrzeżu Gdańskim w mezoregionie Pobrzeża Kaszubskiego w niewielkiej odległości od morza. Od zachodu graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym, a od północy z Puszczą Darżlubską, która jest obszarem chronionego krajobrazu. Jest więc to bardzo atrakcyjny region dla turystów, jednak miasto chciałoby jak najwięcej uwagi poświęcić również mieszkańcom. Ośrodek przystąpił w tym celu do programu dotacyjnego Narodowego centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”.

Redzkie Inicjatywy
Pani przeprowadza prezentację na warsztatach

Do tej pory Fabryka Kultury odwiedziła młodzież w szkołach, zapytała o potrzeby Klub rodzica Boboreda, rozmawiała z mieszkańcami na festynie z okazji Dnia Dziecka, pokazali się również na Dniach Redy 2019.

Wszystkie te działania mają na celu lepsze poznanie się nawzajem z lokalną społecznością, a w konsekwencji stworzenie bogatszej oferty w kolejnych sezonach.

Więcej o działaniach dotychczas podjętych przeczytaj poniżej w diagnozie!