Nowe szanse i nowe możliwości gminy Lipnica Wielka

Data publikacji: 25.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W ramach programu dotacyjnego Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 przeprowadzony został przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej projekt.

Nowe szanse i nowe możliwości gminy Lipnica Wielka
grupa na wycieczce - za nimi piękny krajobraz

Celem zadania była identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Lipnica Wielkiej w celu wzmocnienia zaangażowania Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej w życie społeczności lokalnej, odkrywanie i rozwijanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców gminy oraz kulturotwórczych zasobów tej społeczności.

Projekt przeprowadzony został na podstawie badań ankietowych, spotkań z różnymi grupami społecznymi. Zrobiono również tablicę życzeń, na której mieszkańcy przypinać mogą swoje pomysły dotyczące aktywności kulturalnych. Prowadzone badania na terenie Gminy Lipnica Wielka pobudziły w mieszkańcach kreatywność, co pozwoliło na opracowanie nowych pomysłów na rozwój gminy.

Więcej o projekcie przeczytać możesz w poniższej diagnozie.