MDK - Mój Dom Kultury

Data publikacji: 04.09.2023
Autor: PW
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

MDK - Mój Dom Kultury" to inicjatywa zrealizowana w 2023 roku przez Dom Kultury w Gostyniu w  w ramach uczestnictwa w programie „Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie I - INICJATYWY LOKALNE". Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury. 

MDK - Mój Dom Kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu

Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami. Z perspektywy domu kultury udział w tym projekcie jest bardzo cennym doświadczeniem. Po raz pierwszy Beneficjent we współpracy z badaczem przeprowadził szerokie badania wśród mieszkańców dotyczące między innymi ich potrzeb czy też oczekiwań w stosunku do instytucji. Także po raz pierwszy powstał w ramach instytucji dokument, który będzie dla ważnym punktem odniesienia w konstruowaniu przyszłej oferty kulturalnej domu kultury. Projekt pozwolił na spojrzenie na działalność domu kultury z innej perspektywy - mieszkańca czy też uczestnika wydarzeń organizowanych przez dom kultury.