Masz pomysł - działaj

Data publikacji: 17.04.2023
Autor: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2021” zdecydowało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta, przyglądając się możliwościom rozwoju miejscowego życia kulturalnego.

Masz pomysł - działaj
Fot. zdjęcie z realizacji projektu skrzynka na ankiety

Podstawowym celem projektu „Masz pomysł - działaj " było przeprowadzenie diagnozy zasobów i potencjału społeczno-kulturalnego oraz pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Poniatowa w obszarze kultury.

Zorganizowano w związku z tym serię spotkań fokusowych z mieszkańcami, które posłużyły jako materiał źródłowy. W dodatku podjęto takie działania jak konsultacje, sonda uliczna, ankiety papierowe i elektroniczne, warsztaty wydobywcze z wykorzystaniem fotografii i filmu, a także imprezy integracyjne zwane podwieczorkami u sąsiadów. Powstały krótkie video-klipy, pełniące rolę zarówno materiału badawczego, jak i promującego akcję.
Powyższe działania podjęto w mieście Poniatowa oraz we wsiach: Kraczewice, Poniatowa Wieś, Niezabitów i Kowala.

Na spotkania zaproszeni zostali między innymi lokalni liderzy, przedstawicielki koła gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, młodzież, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy.
CKPiT w Poniatowej swoimi staraniami zaszczepiło w ludziach ducha animacji, który pomoże wspólnie zrealizować w przyszłości wiele wspaniałych i potrzebnych działań kulturalnych w gminie.

Szczegółowe informacje na temat tego projektu można znaleźć w poniższej diagnozie!