Jerzmanowskie inicjatywy kulturalne

Data publikacji: 25.09.2019
Autor: Aleksandra Łukomska
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Projekt „Jerzmanowskie inicjatywy kulturalne w Gminie Jerzmanowa” przewidywał przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby kulturotwórcze wśród różnych grup społecznych gminy oraz stworzenie warunków dla pobudzenia i realizacji pomysłów lokalnych liderów – ludzi chcących tworzyć kulturę. Całość została przeprowadzona w ramach programu dotacyjnego Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019, prowadzonego przez NCK.

Jerzmanowskie inicjatywy kulturalne
spotkanie kobiet i zapisywanie ich wspólnych pomysłów

Na pytanie Domu Kultury:

  • „W jakich wydarzeniach najchętniej uczestniczysz?” – mieszkańcy odpowiadają, że w imprezach, rywalizacjach sportowych i zajęciach artystycznych.
  • „Lubię przychodzić do Domu Kultury, przez…” – ofertę kulturalną, atmosferę, inne.

Z poniższej diagnozy możesz dowiedzieć się więcej o powyższym projekcie i jego przebiegu.