Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Józefowa

Data publikacji: 26.10.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Podsumowując pomysły i propozycje wygenerowane przez uczestników diagnozy należy  podkreślić, że wszystkie działania podejmowane w obszarze kultury powinny być odpowiednio komunikowane i nagłaśniane. Jest to wątek przewijający się zarówno w pracach grupy roboczej (deklarowany brak świadomości niektórych działań już realizowanych, i/lub poczucie dowiadywania się o wydarzeniach post factum; to szczególnie znamienne w konfrontacji z faktem, że w pracach brały udział osoby zaangażowane i realnie, a nie jedynie deklaratywnie, zainteresowane ofertą kulturalną miasta), jak i w badaniu kwestionariuszowym (przytłaczająca większość badanych korzysta z 3-5 źródeł informacji o ofercie, jedynie pojedyncze osoby wskazały jedno źródło informacji o ofercie MOK; należy podkreślić, że w badaniu wzięły udział osoby już uczestniczące w wydarzeniu kulturalnym organizowanym przez MOK, a więc należy je uznać za aktywnie poszukujące informacji w tym obszarze i również domyślać się zaangażowania w temacie wydarzeń kulturalnych).

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Józefowa
kartki z rysunkami