Ostrowskie pomysły na kulturę

Data publikacji: 13.07.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Przedmiotem projektu „Ostrowskie pomysły na kulturę” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było przeprowadzenie analizy potrzeb kulturalnych mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej i zorganizowanie w dalszym etapie konkursu na nowatorskie inicjatywy, które najsilniej pobudzą społeczną aktywność kulturalną.

 Ostrowskie pomysły na kulturę
logo projektu

W ramach I etapu zadania, zorganizowano szereg spotkań animacyjno-warsztatowych w różnych miejscach Ostrowi Mazowieckiej pośród takich grup społecznych jak: młodzież seniorzy, uczestnicy wydarzeń kulturalnych. Spotkania posłużyły zarówno zidentyfikowaniu braków w ofercie kulturalnej Ostrowi Mazowieckiej, jak również wsparciu w skonkretyzowaniu oddolnych inicjatyw kulturalnych. W rezultacie uzyskano diagnozę tejże kultury w mieście.

plener, pani przed tablicą