Dom Kultury+ (od 2023)

Dom Kultury+

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zadania I – INICJATYWY LOKALNE określa się dla obu części:

  1. pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od dnia 14 lutego do dnia 30 czerwca 2023 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru;
  2. druga część zadania może być realizowana w terminie od 30 lipca do 14 listopada 2023 roku.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Zadania II – PARTNERSTWO LOKALNE określa się od dnia 14 lutego do dnia 14 listopada 2023 roku z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie. Do limitu nie wliczają się wnioski wycofane.