Raport skrócony o kulturze w życiu dzieci i młodzieży

Data publikacji: 14.12.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem skróconym NCK Kultura w życiu dzieci i młodzieży, z którego można dowiedzieć się m.in. o tym, jakiej edukacji kulturowej oni potrzebują oraz jak zachęcić młodych do uczestnictwa w kulturze. Raport skrócony to nowa forma prezentacji wniosków z badań NCK. Powstał z myślą o czytelnikach, którzy nie zawsze mogą przeznaczyć czas na szczegółowy raport.  

Raport powstał na podstawie analizy 18 wywiadów indywidualnych (IDI) oraz 11 wywiadów grupowych (FGI) w 7 polskich województwach. Z analizy danych dowiedzieliśmy się, jak silna jest potrzeba włączenia młodzieży w działania, jakie strategie przyjmują osoby pracujące z młodymi ludźmi – a także, jak ważne jest zapewnienie im wsparcia m.in. wzmacnianie ich kompetencji i zachęcanie do otwarcia się na potrzeby młodych ludzi.

Zapraszamy do zapoznania się ze skróconym raportem, jak i jego pełną wersją.