Nabór do programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 rozstrzygnięty!

Data publikacji: 17.03.2023
Autor: AJ
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Znamy operatorów regionalnych programu Bardzo Młoda Kultura (BMK), edycja 2023-2025. Spośród 21 wniosków, które wypłynęły do NCK w trakcie naboru, wyłoniono 11 beneficjentów, którzy pełnić będą funkcję operatorów programu w swoich województwach przez najbliższe trzy lata.

Operatorzy będą zarządzać powierzonymi środkami finansowymi i dbać by w ramach lokalnych partnerstw realizowane były przedsięwzięcia, spełniające założenia i cele BMK w zakresie zwiększania podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Program uwzględnia wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania istotnych społecznie postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Kluczowe w realizacji programu jest założenie, że możliwość podmiotowego uczestnictwa w kulturze jest istotnie związana z tożsamością jednostek i wspólnot lokalnych, ich dobrostanem, gotowością do podejmowania dialogu, budowania więzi i rozwijania kapitału społecznego.

W załączniku publikujemy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie (podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania) oraz wykaz wniosków błędnych formalnie.

Beneficjentom programu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 serdecznie gratulujemy! Wkrótce poinformujemy Państwa mailowo o dalszych działaniach.