Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Konwersja cyfrowa w Nadbałtyckim Centrum Kultury

Realizacja projektu Konwersja cyfrowa domów kultury umożliwia nam przede wszystkim doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy, audio-video oraz pętle indukcyjne. Nowe wyposażenie pozytywnie wpłynie zarówno na zwiększenie atrakcyjności naszej oferty, podniesienie poziomu dostępności naszych siedzib dla osób z ograniczeniami słuchu, jak również poprawę warunków i organizacji pracy zespołu. W ramach projektu braliśmy również udział w wielu szkoleniach, których celem był wzrost naszych kompetencji w zakresie tworzenia projektów cyfrowych oraz swobodnego funkcjonowania i komunikowania się z naszymi odbiorcami w sieci.


Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku to samorządowa instytucja kultury województwa pomorskiego, której misją jest bycie Ambasadorem kultury regionu bałtyckiego oraz pomorskiego. Statutowe cele realizujemy poprzez łączenie różnych dziedzin kultury, sztuki oraz nauki. Interdyscyplinarność idąca w parze z dbałością o wysoki poziom oferty (osiągany m.in. dzięki współpracy z ekspertami) stanowi wyróżnik naszej organizacji. Działania kierujemy zarówno do środowiska zawodowo zajmującego się tworzeniem kultury (artyści, działacze oraz instytucje i organizacje kulturalne), jak również do bezpośrednich odbiorców naszych wydarzeń.

Nadbałtyckie Centrum Kultury