Nowe horyzonty edukacji społeczno-kulturalnej MDK

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury pracownicy Mogileńskiego Domu Kultury nabyli nowe umiejętności związane z edukacją kulturalną online, pozyskaniem nowych odbiorców i zachęceniem ich do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych nie tylko osobiście, ale także online. Naszym planem jest prowadzenie działalności hybrydowej z wykorzystaniem nowego sprzętu, co pozwoliłoby na uczestnictwo większej liczbie chętnych osób, które z różnych powodów nie mogą brać udziału w zajęciach stacjonarnych. W naszych planach jest organizowanie spektakli edukacyjnych, prowadzenie warsztatów np. plastycznych, przeprowadzanie zebrań czy konferencji oraz lekcje muzealne i historyczne.


Mogileński Dom Kultury kontynuuje prace nad infrastrukturą i wyposażeniem. Pragniemy zapewnić optymalne warunki dla naszej działalności obejmującej animacje kultury i edukację. Podstawowym zadaniem MDK jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki profesjonalnej i amatorskiej. Cel ten realizujemy poprzez wychowanie przez sztukę, którą adresujemy dla wszystkich mieszkańców Ziemi Mogileńskiej, a także regionów ościennych. Poza edukacją dzieci i młodzieży coraz istotniejszą rolę pełnią działania adresowane do osób dorosłych. Bardzo ważny aspekt działalności stanowi stwarzanie warunków dla rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki i kultury. Naszym celem jest również stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, koncertów, festiwali oraz rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Mogileński Dom Kultury