Cyfrowe Forum Kultury

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury przełożył się na wyraźne poprawienie bazy sprzętowej i programowej instytucji, co z kolei przekłada się na profesjonalizację działań instytucji w zakresie nowoczesnych mediów oraz docierania do odbiorcy. Drugim ważnym elementem projektu są szkolenia, które zdecydowanie podniosły kompetencje pracowników w szeregu różnych zagadnień związanych z nowymi technologiami, a także kwestiami eventowo-organizacyjnymi. Wszystkie szkolenia – organizowane przez NCK, realizowane przez tutorkę wyznaczoną do wsparcia instytucji oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne przyniosły szereg korzyści, które pozwalają zarówno lepiej działać, jak i w pełni wykorzystać możliwości zakupionego sprzętu i poszerzonej bazy kompetencyjno-materiałowej. Usługi i produkty Krakowskiego Forum Kultury stoją na zdecydowanie wyższym poziomie dzięki uczestnictwu instytucji w Projekcie.


Krakowskie Forum Kultury to miejska instytucja kultury mieszcząca się w samym sercu Krakowa. Widnieje na kulturalnej mapie Krakowa nieprzerwanie od 1978 roku (dawniej jako Śródmiejski Ośrodek Kultury), prowadząc działalność pozwalającą tworzyć, upowszechniać oraz chronić kulturę. Misją Krakowskiego Forum Kultury jest przygotowywanie i pozyskiwanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości. Instytucja zabiega o zaangażowanie szerokiej grupy wiekowej do udziału w upowszechnianiu kultury i sztuki oraz dba o edukację społeczeństwa w tym zakresie. Oferta instytucji jest bogata w aktywności pozwalające na edukację kulturalną dostępną dla wszystkich – od najmłodszych do seniorów. Każdy znajdzie odpowiednie dla siebie zajęcia lub propozycje kulturalne – wernisaże, wystawy, spektakle, warsztaty, kursy, koncerty i spotkania. KFK tworzą ludzie z ogromną pasją i zaangażowaniem, którzy poprzez swoje doświadczenie i wykształcenie promują zasoby kulturalne Krakowa zarówno wśród mieszkańców, jak i w całym kraju i za granicą.

Krakowskie Forum Kultury