Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy

Cyfrowa scena GOK Lubrza

Dzięki projektowi Konwersja cyfrowa domów kultury udało się pozyskać profesjonalny sprzęt do działań cyfrowych, między innymi aparaty fotograficzne z osprzętem i urządzenie do transmisji na żywo, dzięki którym ośrodek może realizować działalność statutową jednostki online, jak i w wersji hybrydowej na wysokim poziomie. Zakupiony sprzęt audio umożliwia transmitowanie, nagłaśnianie i nagrywanie wydarzeń muzycznych, a dodatkowo dobrej jakości dźwięk przekazywany jest do pętli indukcyjnej zamontowanej na sali widowiskowej. Dzięki zakupionemu sprzętowi udało się zrealizować wydarzenie pod nazwą „Wywijando 2022”, czyli Popisy Amatorskich Zespołów Tanecznych na sali widowiskowej. Całość wydarzenia była transmitowana na żywo, a następnie zarejestrowane popisy umieszczono w formie filmów na kanale YouTube GOK Lubrza. Planowana jest realizacja cyklu wideorecenzji książek przez biblioteki podlegające jednostce. Szkolenia podnoszące kompetencje kadry na pewno wpłyną na podniesienie jakości oferty kulturalnej i rozwój kreatywności z użyciem nowych zasobów instytucji.


Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy to jednostka aktywizującą społeczność Gminy Lubrza w działaniach kulturalnych. Zrzesza twórców kultury, animatorów, a także formuje nowe grupy poprzez prowadzone działania. Głównym zadaniem jednostki jest propagowanie kultury, kultywowanie tradycji obrzędowości lokalnej i ukorzenianie ich w społeczności poprzez różnorodne działania kulturalne i wydarzenia artystyczne.
Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy zrealizował do tej pory wiele wydarzeń artystycznych o randze lokalnej, powiatowej i wojewódzkiej, między innymi spektakle muzyczne, cykl koncertów Muzyczna Stodoła, koncerty noworoczne, różnorodne warsztaty edukacyjne i twórcze, Jarmarki, Gminne i Wojewódzkie Wystawy Stołów Wielkanocnych, a także wydarzenia ze stałej oferty jednostki.

GOK Lubrza