Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Dostępni. COK w sieci kultury.

Siedziba Cieszyńskiego Ośrodka Kultury – budynek Domu Narodowego przeszedł w ostatnich latach remont. Niestety nie był on ani generalny, ani kompletny. Przede wszystkim jednak borykaliśmy się z brakiem nowoczesnego sprzętu. Dzięki środkom z Konwersji cyfrowej domów kultury udało nam się wymienić część komputerów na nowe, bezpieczne, również takie, które można zastosować w realizacji działań online. Zakupiliśmy odpowiednie oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy, aparaty fotograficzne, kamerę GoPro, miksery dźwięku i obrazu. Ten sprzęt już jest wykorzystywany – do realizacji koncertów, spotkań, imprez, przygotowywania relacji z wydarzeń dostępnych w sieci. Dzięki kompetencjom nabytym podczas szkoleń, pojawiły się nowe pomysły: wdrożyliśmy elektroniczny system sprzedaży biletów na nasze wydarzenia, wprowadziliśmy „kulturalny newsletter” rozsyłany do osób zainteresowanych naszą ofertą. Dzięki zainspirowanej szkoleniami akcji #odkoduj kulturę, wlepki z kodami QR są chyba w każdym cieszyńskim domu – jesteśmy lepiej zauważalni, a nasza oferta dociera przez to do większej grupy osób. Mamy wiedzę o całej masie aplikacji, których do tej pory nie używaliśmy. Pracujemy nad dostępnością i projektowaniem naszej naszej oferty również z myślą o  osobach ze specjalnymi potrzebami.


Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” jest organizatorem lub współorganizatorem największych imprez kulturalnych i festiwali w mieście i regionie. Działając w specyfice połaczonego polsko-czeską granicą „dwumiasta” aktywizuje lokalną społeczność realizując szeroko zakrojony program edukacji kulturalnej, wspiera inicjatywy obywatelskie oraz działania organizacji pozarządowych.

Priorytety i sposoby działań COK "Dom Narodowy" w najbliższych latach:

 • koordynowanie działań kulturalnych pomiędzy współpracującymi z COK organizacjami i podmiotami kultury oraz sieciowanie pomiędzy nimi
 • współpraca z urzędami miast (Cieszyna i Czeskiego Cieszyna) w kreowaniu wspólnej oferty kulturalnej w oparciu o działania misyjne (kultura wysoka) oraz mając na uwadze dużą liczbę podmiotów kultury, ściślejsza współpraca z miastami w zakresie skoordynowania terminów realizacji wydarzeń kulturalnych na ich terenie
 • budowa społeczności twórców i odbiorców, z uwzględnieniem transgranicznej oferty, a także w miarę możliwości logistycznych i organizacyjnych – cykliczne sondowanie preferencji odbiorców kultury w COK celem lepszego dopasowania oferty
 • eksploracja i zmapowanie w oparciu o „Program dla kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” i we współpracy z Wydziałem Kultury UM wszelkich działań twórczych mieszkańców Cieszyna oraz kooperacja z punktami kulturotwórczymi w Cieszynie – stworzenie instytucji parasolowej z naciskiem na kuratorskie pozyskiwanie kolejnych scen/miejsc zaadaptowanych dla działań kulturalnych (pustostany, miejsca już istniejące będące poza formalnym obiegiem kultury)
 • demokratyzacja działań instytucji i jej programu, jawność i transparentność. Wprowadzenie mechanizmów partycypacji społecznej
 • kooperacja działań podmiotów kulturotwórczych, spełniających w jakiejś części rolę ośrodków kultury
 • ułatwienie mieszkańcom realizacji hasła „edukacja nieformalna przez całe życie”. Dalsze tworzenie i promocja kółek zainteresowań, grup, przy bardziej intensywnym wykorzystaniu istniejących już miejsc i współpracy z innymi placówkami, wykorzystanie lokalnych fachowców w tej dziedzinie
 • podtrzymywanie amatorskiego ruchu artystycznego poprzez wspieranie i finansowanie już działających grup przy COKu, tworzenie nowych grup, organizacja przeglądów i konkursów
 • wdrażanie nowych i rozwijanie istniejących form edukacji kulturalnej we współpracy z innymi instytucjami i podmiotami
 • wpływ na sposób postrzegania miasta przez jego mieszkańców oraz na ich poczucie dumy i lokalnego patriotyzmu w nawiązaniu do historii Domu Polskiego, realizowany również przez organizację wydarzeń związanych z ważnymi rocznicami i świętami narodowymi
 • wspieranie i podtrzymywanie lokalnej tradycji, historii i kultury ludowej
 • Cieszyn – Czeski Cieszyn – „jedno miasto – jedna kultura” – dalszy rozwój współpracy z czeskimi partnerami, również w kwestii komplementarności oferty kulturalnej, realizacji festiwali oraz promocji
 • maksymalne wykorzystanie przestrzeni budynku Domu Narodowego np: stworzenie punktu obsługi NGO
 • poszukiwanie nowych form działalności COK, w tym działań w sieci

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”