Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec

Doposażenie BiOK w nowoczesny sprzęt multimedialny i komputerowy

Uczestnictwo w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury pozwoliło nam na doposażenie naszej instytucji w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć mini studio nagrań na własne potrzeby. Przy Ośrodku Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły wokalne oraz folklorystyczne zespoły śpiewacze skupiające osoby dorosłe i seniorów. Dzięki posiadanemu sprzętowi instruktorzy muzyczni będą mogli prowadzić profesjonalne zajęcia muzyczne, tworzyć własne, niepowtarzalne podkłady muzyczne, organizować koncerty. Będziemy mieć możliwość nagrań naszych zespołów co otworzy im możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach i konkursach organizowanych online. To z kolei pozwoli na szerszą promocję placówki i naszych zespołów. Nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwi rozwinięcie działalności online (koncerty, warsztaty, relacje filmowe, reportaże, itp.), co w znacznym stopniu pozwoli nam na uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do społeczności lokalnej. W ramach projektu zakupiono także pętle indukcyjne, które pozwolą na udział w zajęciach, warsztatach oraz imprezach kulturalnych osobom ze szczególnymi potrzebami. Pętle zostaną także umieszczone w naszych bibliotekach publicznych, co w znacznym stopniu pozwoli na lepszą komunikację z czytelnikami, którzy mają problem ze słuchem.


Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec jest instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury i czytelnictwa. Główne cele BiOK to:

  • prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców gminy
  • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i nauki
  • organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę i literaturę
  • inicjowanie i podejmowanie współpracy z różnymi instytucjami w zakresie promocji kultury
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
  • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
  • kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego
  • organizowanie i prowadzenie grup artystycznych, klubów, zespołów, kół zainteresowań, warsztatowych form pracy

BiOK Gminy Mirzec