Formularz wyszukiwania w ramach: FAQ

FAQ

Wyników: 30

Obowiązkowych szkoleń nie należy uwzględniać w budżecie projektu.

Formalnie jest to możliwe, natomiast może mieć wpływ na ocenę merytoryczną wniosku z uwagi na to, że same pętle indukcyjne nie są w stanie zapewnić rozwoju instytucjonalnego, a to jest celem projektu.

Należy wypełnić oświadczenie w treści wniosku oraz uzupełnić test pomocy publicznej.

Tak, niezbędne jest wyodrębnione konto – numer rachunku bankowego (wskazany przez grantobiorcę) będzie zawarty w umowie o powierzenie grantu. 

Informacje nt. wydatków kwalifikowalnych wskazane są w pkt. VII Regulaminu konkursu grantowego. Regulamin znajduje się w materiałach do pobrania na stronie NCK. 

Nie musi to być umowa, wystarczy dokument potwierdzający wolontariat.